X

Aleproste na FaceBook'u

Reklama.

[jQuery] Obsługa zdarzeń :: ściąga cześć II

[a l]Zdarzenia w jQuery - ściągi ciąg dalszy[/a]

Interakcje:

 • blur : zdarzenie pochodzące od myszy, opuszczenie aktywnego elementu
 • change : zmiana wartości
 • click : pojedyńcze kliknięcie
 • dblclick : podwójne kliknięcie
 • focus : uzyskanie przez element 'focusu' (pola formularza)
 • select : zaznaczenie
 • submit : wysłanie formularza
 • toggle : zdarzenie występujące na przemian

Klawiatura:

 • keydown - wciśnięcie klawisza
 • keypress - wciśnięcie i zwolnienie klawisza
 • keyup - zwolnienie klawisza

Mysz:

 • hover - umieszczenie wskaźnika myszki nad elementem i opuszczenie elementu przez wskaźnik
 • mousedown - wciśnięcie przycisku myszki gdy jej wskaźnik znajduje się nad elementem
 • mousemove - poruszanie wskaźnikiem myszki nad elementem
 • mouseout - opuszczenie elementu przez wskaźnik myszki
 • mouseover - umieszczenie wskaźnika myszki nad elementem
 • mouseup - zwolnienie przycisku myszy gdy jej wskaźnik znajduje się nad elementem

Okno lub dokument:

 • load : ekwiwalent onLoad
 • ready : wczytanie i przeanalizowanie czystego kodu HTML strony
 • resize : przeskalowanie okna przeglądarki, lub elementu
 • scroll : przewinięcie strony
 • unload : ekwiwalent unLoad

oraz error

Prawie wszystkie metody, wyłączając hover() i toggle()), przyjmują tylko jeden parametr,czyli funkcję, którą należy wykonać w momencie zajścia zdarzenia.

hover() - pierwsza funkcja zostanie wykonana w momencie umieszczenia wskaźnika myszy nad elementem, a druga po opuszczeniu tej pozycji.

toggle() - przekazane funkcje będą wykonywane naprzemiennie, po każdym kliknięciu elementu.

W powiązaniu z obsługą zdarzeń przyda się też napewno funkcja val()

val() - pobiera lub definiuje wartość.

Zdarzenia w jQuery możemy także progromowac ( wywyływać albo jak kto woli symulować programowo ). Dzięki temu możemy np. programowo wykonać pierwszą funkcje zdarzenia toggle()

$('element').toggle(function(){ 
  //akcja 1 },function(){ 
  //akcja 2 }
 );

 $('element').click(); //-wykona akcje 1

Do tworzenia włąsnych zdarzeń jQuery udostępnia funkcję bind()

bind() - przyjmuje trzy parametry:

 • nazwę zdarzenia
 • dodatkowe dane przekazywane do funkcji obsługi wraz ze zdarzeniem (opcja)
 • funkcję obsługi

unbind() - czyli zdarzenie przeciwne do bind

 • bez parametrów usuwa wszystkie funkcje ze wszystkich dopasowanych
 • po przekazaniu nazwy zdarzenia, usuwa tylko funkcje z nim skojarzone.
 • po przekazaniu nazwy zdarzenia i obiektu funkcji, usunie tylko tę funkcję z listy funkcji wskazanej akcji

Tym razem to by było na tyle. Ciąg dalszy nastąpi ...

Do obsługi zdarzenia, które powinno być wykonane tylko raz dla wskazanego elementu jQuery udostępnie funkcję one().

one() - przyjmuje trzy parametry:

 • nazwę zdarzenia
 • dodatkowe dane przekazywane do funkcji obsługi wraz ze zdarzeniem (opcja)
 • funkcja obsługi

Do wywoływania własnych zdarzeń jQuery udostępnia dwie metody:

 • trigger() : nazwa akcji, dodatkowe dane dla funkcji obsługi zdarzenia
 • triggerHandle() : nazwa akcji, dodatkowe dane dla funkcji obsługi zdarzenia

Metoda triggerHandle() działa podobnie jak metoda trigger(), ale wykonuje zdarzenie tylko dla pierwszego dopasowania i nie zapewnia jego propagacji do nadrzędnych elementów DOM.

Obie metody obsługują również zgłaszanie standardowych akcji.

opublikowane 07-01-2011173909 powrót

© aleproste.pl v.10 Projekt i realizacja projekt.etvn.pl & aleproste.pl