X

Aleproste na FaceBook'u

Reklama.

[Windows]Automatyczne akcje dla aplikacji za pomocą plików bat

Pliki wsadowe typu bat to relikt, który pozostał w Windows, ale okazuje się, że nadal może być nieoceniony przy rozwiązywaniu wielu problemów. Ostatnio poczciwe polecenia wsadowe pomogły mi zautomatyzować okresowe otwieranie i zamykanie aplikacji w Windows XP.

Okresowe lub planowane akcje w Windows umożliwia wbudowane narzędzie, które znajdziemy w panelu sterowania pod nazwą "Zaplanowane zadania". Wykorzystując tą aplikację możemy zautomatyzować naprawdę wiele powtarzanych co jakiś czas czynności, a co dopiero jeśli potrzebujemy aby coś działo się w naszych Windowsach codziennie, albo co godzinę.

Uruchomienie aplikacji

Uruchomienie aplikacji jest banalne i sprowadza się do wskazania aplikacji na dysku, którą chcemy uruchomić.

Jeśli jednak aplikacji nie ma, lub istnieje potrzeba wywołania z dodatkowymi parametrami to wystarczy utworzyć odpowiedni plik bat, np.

c:/ścieżka dostępu/aplikacja.exe parametr

Ścieżkę dostępu można też dopisać do zmiennych środowiskowych, które znajdziemy w panelu sterowania, system, zmienne środowiskowe ( zmienna path ). Po takim dopisaniu i przeładowaniu exploratora, podawanie ścieżki w pliku bat jest już zbędne.

Zamknięcie aplikacji

Zamknięcie aplikacji wymaga już zazwyczaj poza wyjątkami utworzenie pliku bat. W pliku tym wywołujemy polecenie taskkill z odpowiednimi parametrami.

TASKKILL [/S system [/U nazwa_użytkownika [/P [hasło]]]]
     { [/FI filtr] [/PID id procesu | /IM nazwa obrazu] } [/F] [/T]

Opis:
  To narzędzie wiersza polecenia może służyć do zakończenia jednego lub
  więcej procesów.
  Procesy można kasować przy użyciu identyfikatora procesu lub nazwy obrazu.

Lista parametrów:
  /S  system        Określa system zdalny, z którym ma nastąpić
                połączenie.

  /U  [domena]użytkownik Określa kontekst użytkownika, w którym
                polecenie powinno być wykonane.

  /P  [hasło]       Określa hasło dla danego kontekstu użytkownika.
                W razie pominięcia monituje o podanie danych.

  /F             Określa wymuszenie zakończenia
                procesów.

  /FI  filtr        Wyświetla zestaw zadań pasujących do danych kryteriów określonych w filtrze.

  /PID id procesu      Określa identyfikator PID procesu, który
                ma być zakończony.

  /IM  nazwa obrazu     Określa nazwę obrazu procesu, który ma być
                zakończony. Symbolu wieloznacznego '*' można
                użyć do określenia wszystkich nazw obrazów.

  /T             Przerwanie drzewa; kończy określony proces
                i wszystkich procesów podrzędnych, które zostały
                uruchomione przez dany proces.

  /?             Wyświetla tę pomoc/sposób użycia.

Filtry:
  Nazwa filtru  Prawidłowe operatory   Prawidłowe wartości
-------------------------------   -------------------
  STATUS     eq, ne          RUNNING | NOT RESPONDING
  IMAGENAME   eq, ne          Nazwa obrazu.
  PID      eq, ne, gt, lt, ge, le  Wartość identyfikatora PID.
  SESSION    eq, ne, gt, lt, ge, le  Numer sesji.
  CPUTIME    eq, ne, gt, lt, ge, le  Czas procesora w formacie
                       hh:mm:ss.
                       hh - godziny,
                       mm - minuty, ss - sekundy
  MEMUSAGE    eq, ne, gt, lt, ge, le  Użycie pamięci w KB
  USERNAME    eq, ne          Nazwa użytkownika w formacie
                       [domena]użytkownik
  MODULES    eq, ne          Nazwa biblioteki DLL
  SERVICES    eq, ne          Nazwa usługi
  WINDOWTITLE  eq, ne          Tytuł okna

UWAGA: Symbol wieloznaczny "*" dla przełącznika /IM jest akceptowany tylko
    razem z filtrami.

UWAGA: Zakończenie procesów zdalnych będzie zawsze przeprowadzane przez
       wymuszenie niezależnie od tego, czy określono opcję /F, czy nie.

Przykłady:
  TASKKILL /S system /F /IM notepad.exe /T
  TASKKILL /PID 1230 /PID 1241 /PID 1253 /T
  TASKKILL /F /IM notepad.exe /IM mspaint.exe
  TASKKILL /F /FI "PID ge 1000" /FI "WINDOWTITLE ne untitle*"
  TASKKILL /F /FI "USERNAME eq NT AUTHORITYSYSTEM" /IM notepad.exe
  TASKKILL /S system /U domena
azwa_użytkownika /FI "USERNAME ne NT*" /IM * TASKKILL /S system /U nazwa_użytkownika /P hasło /FI "IMAGENAME eq note*"

C:>

opublikowane 17-10-201276010 powrót

© aleproste.pl v.10 Projekt i realizacja projekt.etvn.pl & aleproste.pl