X

Aleproste na FaceBook'u

Reklama.

[PHP] Wartości stałe - define i const :: programowanie obiektowe

define i const

Wszystkie wartości, które z góry wiadomo, że nie ulegają i nie mogą ulec zmianie w trakcie wykonywania skryptu, należy definiować jako wartości stałe poleceniem define.

<?
 define('WART_STALA', 'wartość stała);
?>

Zaletą tak zdefiniowane wartości jest to, że jest ona niezmienna (nie może zostać zmieniona) w trakcie wykonywania skryptu. Można oczywiście pokusić się o ponowne zdefiniowanie tej same wartości, co nie spowoduje błędu, jednak nie przyniesie oczekiwanego rezultatu.

Oto kawałek kodu, który pomoże się przekonać o działaniu polecenia define.

<?
 define('_Z1', 'wartość pierwsza');

 echo '<p>'._Z1.'</p>';

 define('_Z1', 'wartość druga');

 echo '<p>'._Z1.'</p>';
?>

Wartości zdefiniowane w powyższy sposób są dostępne globalnie, także w klasach i metodach.

W przypadku programowania obiektowego, we wnętrzu klasy możemy stosować wartości stałe definiowane za pomocą polecenia const.

<?
 class Test
 {
  const WART = 'wartość';
  ...
  echo Test::WART;
 } 
?>

Próba ponownego zdefiniowania wartości stałej WART spowoduje zatrzymanie skryptu i wyświetlenie komunikatu błędu.

Dostęp do stałej zdefiniowanej za pomocą polecenia const uzyskujemy w taki sam sposób jak do pól statycznych:

<?
 $zmienna = Test::WART;
?>

Wartości stałe zwyczajowo piszemy dużymi literami, czasami poprzedzone znakiem podkreślenia. I to by było na tyle.

starr

opublikowane 02-04-2010167573 powrót

© aleproste.pl v.10 Projekt i realizacja projekt.etvn.pl & aleproste.pl