X

Aleproste na FaceBook'u

Reklama.

[PHP][MySQL] Zapytania MySQL w PHP :: Grupowanie danych, pobieranie danych z wielu tabel.

Grupowanie danych pobieranych z tabeli.

Grupowanie dla jednej kolumny:

SELECT kolumna1 FROM tabela GROUP BY kolumna1
// lub ze zliczeniem elementów w każdej z grup
SELECT kolumna1, COUNT(kolumna1)  FROM tabela GROUP BY kolumna1

Grupowanie dla kilku kolumn:

Wszystkie pobierane kolumny muszą być uwzględnione w grupowaniu.

SELECT kolumna1, kolumna2  FROM tabela GROUP BY kolumna1, kolumna2

Warunkowe zwracanie wyników grupowania:

SELECT kolumna1, COUNT(kolumna1)
FROM tabela
GROUP BY kolumna1
HAVING COUNT(kolumna1) > wartość

Pobieranie danych z wielu tabel jednocześnie.

Jawne pobieranie danych wielu tabel.

SELECT tabela1.kolumna1, tabela2.kolumna1
FROM tabela1, tabela2, ...
WHERE warunek powiązania

Warunek powiązania to warunek pola wskazującego na numer rekordu tabeli powiązanej, tak ja w poniższym przykładzie:

SELECT tabela1.kolumna1, tabela2.kolumna1
FROM tabela1, tabela2, ...
WHERE tabela1.kolumna_id = tabela2.kolumna_id

Aliasy dla tabel w zapytaniu SQL:

Dla skrócenia zapisu nazw tabel w rozbudowanych zapytaniach SQL możemy stosować aliasy ( skróty )  do nazw wykorzystywanych w zapytaniu tabel. Przykład poniżej:

SELECT a.kolumna1, b.kolumna1
FROM tabela1 a, tabela2 b, ...
WHERE tabela1.kolumna_id = tabela2.kolumna_id

opublikowane 28-02-2011180188 powrót

© aleproste.pl v.10 Projekt i realizacja projekt.etvn.pl & aleproste.pl