X

Aleproste na FaceBook'u

Reklama.

[PHP][MySQL] Podstawowe polecenia MySQL w PHP

Ciągłe kopiuj i wklej przy pisaniu kodu doprowadza do degradacji naszej pamięci. Moje lenistwo zawsze wygrywa nad zdrowym rozsądkiem, gdy muszę napisać kolejną linijkę kodu z kwerendą MySQL.

Tak więc bardziej dla własnej wygody i aby trochę zostało w głowie niniejsza ściąga.

Nowa baza danych:

$wynik = mysql_query("CREATE DATABASE nazwa_bazy_danych");

Kasujemy bazę danych i wszystko co zawierała:

$wynik = mysql_query("DROP DATABASE nazwa_bazy_danych");

Wybranie bazy danych do wykonania na niej operacji:

$wynik = mysql_query("USE nazwa_bazy_danych");

Lista wszystkich baz danych

$wynik = mysql_query("SHOW DATABASES");

Założenie tabeli:

$wynik = mysql_query("CREATE TABLE nazwa_tabeli ( ...tu definicja pól tabeli... )");

Usunięcie tabeli, struktura razem z zawartością:

$wynik = mysql_query("DROP TABLE nazwa_tabeli");

Wyczyszczenie tabeli z danych, struktura tabeli pozostaje nienaruszona:

$wynik = mysql_query("TRUNCATE TABLE nazwa_tabeli");

Lista wszystkich tabel w aktywnej bazie

$wynik = mysql_query("SHOW TABLES");

Dodanie rekordu do tabeli:

$wynik = mysql_query("INSERT INTO nazwa_tabeli SET pole1='wart1', pole2='wart2' ...");

Usunięcie rekordu z tabeli

$wynik = mysql_query("DELETE FROM nazwa_tabeli WHERE warunki");

Modyfikacja rekordu w tabeli:

$wynik = mysql_query("UPDATE nazwa_tabeli SET pole1='wart1'.... WHERE warunki");

Odczytanie danych z tabeli:

$wynik = mysql_query("SELECT * FROM nazwa_tabeli");

Warunkowe odczytanie danych z tabeli:

$wynik = mysql_query("SELECT * FROM nazwa_tabeli WHERE warunki");

Odczytanie danych z tabeli z sortowaniem wyniku w kolejności malejącej, (DESC) lub rosnąco (ASC)

$wynik = mysql_query("SELECT * FROM nazwa_tabeli ORDER BY nazwa_pola DESC");
//-ustalenie kolejności sortowania
$wynik = mysql_query("SELECT * FROM nazwa_tabeli ORDER BY FIELD(nazwa_pola, 'wart1','wart2' ...)");

Limitowany odczyt danych z tabeli:

$wynik = mysql_query("SELECT * FROM nazwa_tabeli ORDER BY id LIMIT 10")

Odczyt złożony danych z tabeli:

$wynik = mysql_query("SELECT * FROM nazwa_tabeli WHERE warunki ORDER BY sortowanie LIMIT start, stop");

Odczyt polecenia tworzącego istniejącą tabelę:

$wynik = mysql_query("SHOW CREATE TABLE nazwa_tabeli");

Odczyt struktury tabeli:

$wynik = mysql_query("DESCRIBE nazwa_tabeli");
//-lub
$wynik = mysql_query("SHOW FULL COLUMNS FROM nazwa_tabeli");

Jeśli znasz jakieś ciekawą kwerendę SQL prześlij ją w komentarzu, dodam ją do tej listy. Zapraszam!

opublikowane 15-02-2011189074 powrót

© aleproste.pl v.10 Projekt i realizacja projekt.etvn.pl & aleproste.pl